Referencje

Naszymi klientami są:

- zakłady i przedsiębiorstwa przemysłowe

- przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

- zakłady wodociągów i kanalizacji

- zarządy melioracji, oczyszczalnie ścieków

- elektrownie i elektrociepłownie

- kopalnie i spółki węglowe

- zakłady gospodarki komunalnej

- spółdzielnie mieszkaniowe

- zakłady gazownicze

- firmy wykonawcze

- rejonowe zarządy infrastruktury, jednostki wojskowe

- urzędy gmin, miast, powiatów

- obiekty użyteczności publicznej m in. szpitale, uzdrowiska, szkoły

 

Przedstawione poniżej listy referencyjne dotyczą realizacji wybranych dostaw takich urządzeń jak : wymienniki ciepła, ciepłomierze, zasobniki ciepłej wody, pompy ciepłownicze, zawory kulowe.

 

 

Galeria