Oferta handlowa

Informujemy, że dostępny jest już w wersji elektronicznej nasz nowy Katalog urządzeń do instalacji przemysłowych 2011 (do ściągnięcia w Plikach do pobrania - na dole strony).

Materiał ten przedstawia wybrane urządzenia z poszczególnych grup produktów.

Zapraszamy do składania zapytań.

 

Oferta dla przemysłu:

rury, kształtki, izolacje, armatura przemysłowa, armatura odcinająca / armatura zaporowa, armatura regulacyjna, armatura zwrotna, armatura zabezpieczająca, armatura naprawcza, armatura pomiarowa; termometry, manometry, przepływomierze, wodomierze, ciepłomierze, armatura kwasoodporna, armatura niskociśnieniowa, armatura średniociśnieniowa, armatura wysokociśnieniowa, armatura wysokoparametrowa, pompy przemysłowe, automatyka przemysłowa, regulatory bezpośredniego działania, siłowniki, zbiorniki, napędy, sprężarki, palniki, kompensatory, węże, separatory, filtry, wymienniki, chłodnice oleju, wentylatory, centrale wentylacyjne, oprawy oświetleniowe przemysłowe

 

Oferta dla wodociągów i kanalizacji:

rury z PE, rury żeliwne, rury z PCV, kształtki, armatura odcinająca / armatura zaporowa, armatura regulacyjna, armatura zwrotna, armatura zabezpieczająca, armatura naprawcza, armatura pomiarowa; termometry, manometry, przepływomierze, wodomierze, zespoły napowietrzająco-odpowietrzające, osadniki, hydranty, skrzynki, zdroje uliczne, włazy, wpusty, systemy przyłączy domowych, narzędzia do cięcia rur, zgrzewarki, kamery termowizyjne, lokalizatory, rury naprawcze

 

Oferta dla ciepłownictwa:

rury, kształtki, izolacje, armatura ciepłownicza, armatura odcinająca / zaporowa, armatura regulacyjna, armatura zwrotna, armatura zabezpieczająca, armatura naprawcza, armatura pomiarowa; termometry, manometry, przepływomierze, wodomierze, ciepłomierze, armatura niskociśnieniowa, armatura średniociśnieniowa, armatura wysokociśnieniowa, zawory kulowe, wymienniki ciepła, zasobniki ciepłej wody, ciepłomierze, pompy ciepłownicze, automatyka dla ciepłownictwa, naczynia wzbiorcze, stabilizatory temperatury, filtry, filtroodmulniki, regulatory bezpośredniego działania, siłowniki, łączniki amortyzacyjne, rury preizolowane, kształtki do preizolacji, węzły cieplne, kamery termowizyjne

 

Oferta dla energetyki:

rury, kształtki, izolacje, armatura odcinająca / armatura zaporowa, armatura regulacyjna, armatura zwrotna, armatura zabezpieczająca, armatura pomiarowa; termometry, manometry, przepływomierze, wodomierze, ciepłomierze, armatura wysokoparametrowa, armatura średniociśnieniowa, armatura wysokociśnieniowa, armatura do pary, armatura do kondensatu, zawory kulowe, pompy ciepłownicze, ciepłomierze, wymienniki ciepła, zasobniki ciepłej wody, automatyka, regulatory bezpośredniego działania, siłowniki


Oferta dla ogrzewnictwa:

rury miedziane, rury PEX, kształtki, termostaty, maty grzejne, kable grzejne, przewody grzejne, nagrzewnice, aparaty grzewczo-wentylacyjne, grzejniki, osprzęt do grzejników, ogrzewanie podłogowe, rozdzielacze, kotły, zbiorniki, buforowe, pompy ciepła, kolektory słoneczne, naczynia wzbiorcze, regulatory pogodowe, termostaty pokojowe, mieszacze termostatyczne, zawory równoważące, zawory różnicowe, armatura pomiarowa; termometry, manometry, wodomierze, ciepłomierze, armatura instalacyjna, odpowietrzniki automatyczne, zawory termostatyczne, głowice termostatyczne, pompy ciepłownicze, zasobniki ciepłej wody użytkowej, wymienniki ciepła, podgrzewacze solarne, podgrzewacze wody, systemy kominowe, wkłady kominowe, przewody wentylacyjne

 

 

Pliki do pobrania (1)