Zawory regulacyjne LDM

 

Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od wyglądu przedstawionego na obrazkach poglądowych.

 

Zawory regulacyjne RV 102 produkcji LDM

 

Zakres średnic : DN 15 - 50

Ciśnienie : PN 16

Temperatura: do 150 st.C

Medium: ciecze, gazy, para bez domieszek np. woda, para niskociśnieniowa, powietrze i inne media o kwasowości (zasadowości) pH4,5 do 9,5

Współczynnik przepływu : Kvs 15-50 m3/h

Materiał : brąz

Wykonanie : dwudrogowe lub trójdrogowe

Opcje : zawory regulacyjne trójdrogowe, zawory regulacyjne dwudrogowe rewersyjne, zawory regulacyjne dwudrogowe kątowe

Przyłącze : gwintowane z gwintem wewnętrznym

Napęd : ręczny - kółko lub elektromechaniczny produkcji Siemens, (Landis&Staefa), Johnson Controls, Honeywell, Belimo,Ekorex+ i ZPA Nova Paka

Przeznaczenie : regulacja przepływu i ciśnienia

Zastosowanie: technika grzewcza i klimatyzacyjna

 

Zawory regulacyjne RV 103 produkcji LDM

 

Zakres średnic : DN 15 - 50

Ciśnienie : PN 16

Temperatura: do 150 st.C

Medium: ciecze, gazy, para bez domieszek np. woda, powietrze i inne media o kwasowości (zasadowości) pH4,5 do 9,5

Współczynnik przepływu : Kvs 15-50 m3/h

Materiał : żeliwo szare

Wykonanie : dwudrogowe lub trójdrogowe

Opcje : zawory regulacyjne trójdrogowe, zawory regulacyjne dwudrogowe rewersyjne, zawory regulacyjne dwudrogowe kątowe

Przyłącze : kołnierzowe

Napęd : ręczny - kółko lub elektromechaniczny produkcji Siemens, (Landis&Staefa), Johnson Controls, Honeywell, Belimo,Ekorex+ i ZPA Nova Paka

Przeznaczenie : regulacja przepływu i ciśnienia

Zastosowanie: technika grzewcza i klimatyzacyjna

 

Zawory regulacyjne RV 111 COMAR Line produkcji LDM

 

Zakres średnic : DN 15 - 40

Ciśnienie : PN 16

Temperatura: do 150 st.C

Medium: woda, powietrze, mieszaniny chłodzące, nieagresywne media ciekłe i gazowe

Współczynnik przepływu : Kvs 0,16-25 m3/h

Wykonanie : dwudrogowe lub trójdrogowe

Przyłącze : gwintowane zewnętrzne, końcówki do podłączenia gwintowanego, kołnierzowego lub do przyspawania

Napęd : elektromechaniczny produkcji LDM ANT5, Siemens

Przeznaczenie : regulacja przepływu i ciśnienia

Zastosowanie: ciepłownictwo, chłodnictwo i technika klimatyzacyjna

 

Zawory regulacyjne RV 113 produkcji LDM

 

Typy : RV 113 R zawory dwudrogowe z grzybem odciążonym ciśnieniowo, RV 113 M zawory trójdrogowe z funkcją mieszającą lub rozdzielającą

Zakres średnic : DN 15 - 150

Ciśnienie : PN 6 i 16

Temperatura: do 150 st.C

Medium: woda, powietrze, nieagresywne media 

Współczynnik przepływu : Kvs 1,6-360 m3/h

Materiał : żeliwo szare

Wykonanie : dwudrogowe lub trójdrogowe

Przyłącze : kołnierzowe

Napęd : przystosowane pod napęd mechaniczny produkcji LDM, Siemens, Ekorex, Belimo

Przeznaczenie : regulacja i odcinanie mediów dla RV 113 R, regulacja przepływu i ciśnienia dla RV 113 M

Zastosowanie: technika grzewcza i klimatyzacyjna

 

Zawory regulacyjne RV 122 BEE line produkcji LDM

 

Typy : RV 122 P BEE zawory z grzybem odciążonym ciśnieniowo, RV 122 P zawory dodatkowo wyposażone w ogranicznik przepływu

Zakres średnic : DN 15 - 50

Ciśnienie : PN 25

Temperatura: do 150 st.C

Medium: woda, powietrze, mieszaniny chłodzące, nieagresywne media ciekłe i gazowe

Współczynnik przepływu : Kvs 0,16-40 m3/h

Przyłącze : gwint zewnętrzny, końcówki do podłączenia gwintowanego, kołnierzowego lub do przyspawania

 

Napęd : przystosowane pod napęd mechaniczny produkcji LDM ANT11

Przeznaczenie : regulacja przepływu

Zastosowanie: ciepłownictwo, chłodnictwo, technika klimatyzacyjna

 
Galeria