Rury ceramiczne

 

Rzeczywisty wygląd produktów może odbiegać od wyglądu przedstawionego na obrazkach poglądowych.

 

Rury ceramiczne z materiału glinokrzemianowego

 

- ogniotrwałe

- sylimanitowe

- pyrolitowe

- izolacyjne

- jako elementy nośne grzałek

- jako izolacje i ochrona elementów grzejnych

- jako elementy konstrukcyjne oporowych systemów grzejnych

- jako osłony doprowadzeń elektrycznych i atmosfer ochronnych

 

 
Galeria