Dostawca urządzeń do instalacji i przemysłu

Obsługujemy niemal wszystkie gałęzie przemysłu w Polsce. Oferta naszej firmy skierowana jest do różnych gałęzi przemysłu oraz na wszystkie rodzaje instalacji zarówno przemysłowe jak i tworzące infrastrukturę komunalną.

Referencje, z którymi mogą się Państwo zapoznać najlepiej zobrazują profil naszej firmy i w skrócie przedstawią naszą ofertę handlową. Natomiast szczegółową listę produktów pozostających w naszej ofercie znajdą Państwo w zakładce Lista produktów.

Naszymi klientami są zakłady wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, przedsiębiorstwa ciepłownicze, gazownicze, elektrownie, zakłady produkcyjne i wytwórcze, fabryki, huty, kopalnie, zakłady gospodarki komunalnej, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty, urzędy miast, gmin itp. obiekty użyteczności publicznej, firmy projektowe, wykonawcze i handlowe.

Nasza oferta obejmuje bardzo szeroki zakres materiałów oraz urządzeń.

Dostarczamy m.in. rury i kształtki ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej oraz inne m.in. z tworzyw sztucznych, izolacje, armaturę przemysłową; odcinającą, regulacyjną: zawory kulowe i grzybkowe, armaturę pomiarową, a więc termometry, manometry, przepływomierze, wodomierze, ciepłomierze, pompy przemysłowe, pompy ciepłownicze, zbiorniki zimnej wody, zbiorniki ciśnieniowe, zasobniki ciepłej wody, chłodnice oleju i wymienniki ciepła i inne oraz szereg innych, które szczegółowo zawiera lista produktów znajdująca się na naszej stronie internetowej.

W naszej ofercie dostępne są m.in. wymienniki ciepła lub innego typu, tak, że w zależności od konstrukcji znajdują zastosowanie albo w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, gazowym oraz okrętowym lub chemicznym czy papierniczym.

Zachęcamy do składania zapytań na zawory kulowe do różnych mediów, zawory; zwrotne, bezpieczeństwa, antyskażeniowe, mieszające, elektromagnetyczne, pompy przemysłowe, głębinowe lub pompy ciepłownicze, zbiorniki zimnej wody i zasobniki ciepłej wody lub na inne media, w różnych wykonaniach pod względem konstrukcyjnym czy materiałowym.

W skład naszej oferty wchodzą również urządzenia do pomiaru; temperatury, ciśnienia, wilgotności, poziomu, przepływu takie jak przetworniki, mierniki, sygnalizatory, ciepłomierze, czujniki.

Prosimy o składanie zapytań na wszelkie materiały i urządzenia, na które mają Państwo zapotrzebowanie.


 

przemysł ciepłownictwo ogrzewnictwo klimatyzacja wentylacja

wodociągi

kanalizacja chłodnictwo elektroinstalacje gazownictwo